Fundacja MPD Start w Marzenia była sponsorem kilku zawodów w Klubie Jeżdzieckim Agro-handel w Olszy koło Śremu.